top of page

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποιες παθήσεις ειδικεύεται ένας Αιματολόγος;

Η Αιματολογία αποτελεί υποειδικότητα της Παθολογίας. Ο Αιματολόγος έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ή θεραπεία των παθήσεων του αίματος και των σχετιζόμενων με αυτό οργάνων και πιο συγκεκριμένα:

 1. Κακοήθειες του αίματος όπως λευχαιμίες, λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα κ.α.

 2. Διαταραχές στην πήξη του αίματος (αρτηριακή και φλεβική θρόμβωση, αιμορραγίες, καθ’έξιν αποβολές)

 3. Κληρονομικές διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων (μεσογειακή αναιμία)

 4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών

 5. Αιμοδότες και μετάγγιση αίματος

Πότε χρειάζεται να απευθυνθεί ο ασθενής στον Αιματολόγο;

Ένας ασθενής θα ζητήσει τη βοήθεια του αιματολόγου όταν υπάρχουν:

 •  διαταραχές στις αιματολογικές εξετάσεις - δηλαδή αυξημένες ή ελαττωμένες τιμές στον αιματοκρίτη, τα αιμοπετάλια και στα λευκά αιμοσφαίρια, στις πρωτεΐνες του αίματος (σφαιρίνες, παράγοντες πήξης, μονόκλωνο κλάσμα, ταχύτητα καθίζησης κτλ)

 • θρομβώσεις, ανεξήγητες αιμορραγίες ή καθ'έξιν αποβολές

 • παθολογικές καταστάσεις όπως η διόγκωση του σπλήνα, των λεμφαδένων ή του θύμου αδένα.

 • διερεύνηση κάποιας μεσογειακής πάθησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις γιατροί άλλων ειδικοτήτων ζητούν τη συμβουλευτική βοήθεια ενός αιματολόγου.

Έχω λευχαιμία. Μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Ο όρος λευχαιμία χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές κακοήθειας του αίματος , κάποιες από τις οποίες είναι σοβαρές και χρήζουν εντατικής χημειοθεραπείας.

Ορισμένα είδη λευχαιμίας αντιμετωπίζονται απλούστερα με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα, ενώ υπάρχουν και μορφές που δεν χρειάζονται ειδική θεραπεία.

Ποιες είναι οι κακοήθειες του αίματος; Υπάρχει θεραπεία;

Οι κακοήθειες ή νεοπλασίες του αίματος μπορούν να προσβάλλουν το μυελό των οστών, τους λεμφαδένες , το σπλήνα, τα οστά και άλλα όργανα του σώματος.

Ανάλογα με το είδος της κακοήθειας διακρίνουμε τα λεμφώματα, τις λευχαιμίες, το πολλαπλούν μυέλωμα, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα , τα μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα (Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση, πληθής πολυκυτταραιμία, μυελοίνωση) κτλ.

Στα περισσότερα από τα παραπάνω νοσήματα έχει επιτευχθεί θεραπευτική επανάσταση τα τελευταία χρόνια. Ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζονται με απλή αγωγή από το στόμα.

Οι ασθενείς στην χώρα μας παρά την οικονομική κρίση, έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα καινούργια εγκεκριμένα φάρμακα.

Είμαι έγκυος. Πρέπει να επισκεφθώ αιματολόγο;

Η συμβουλευτική στην εγκυμοσύνη είναι απαραίτητη όταν σε μία έγκυο υπάρχει:

 • ιστορικό θρόμβωσης στην ίδια ή σε προηγούμενη κύηση

 • θρομβοπενία (χαμηλά αιμοπετάλια)

 • αιμολυτική νόσος νεογνού

 • καθ'έξιν αποβολές

 • προεκλαμψία στην παρούσα ή σε προηγούμενη κύηση

 • ελαττωμένη ανάπτυξη του εμβρύου και άλλες υπερηχολογικές διαταραχές

Τι είναι θρομβοφιλία; Πότε είναι απαραίτητο να κάνω εξετάσεις θρομβοφιλίας ;

Έχουν υψηλό κόστος;

Η θρομβοφιλία αφορά κληρονομικές ή επίκτητες καταστάσεις που προδιαθέτουν σε θρόμβωση,

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο έλεγχος θρομβοφιλίας δεν έχει κλινική σημασία. Προκειμένου να αποφύγετε περιττά έξοδα, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό αιματολόγο στη θρόμβωση όταν :

 • εσείς ή συγγενικό πρόσωπο έχετε υποστεί θρόμβωση

 • έχετε ιστορικό με καθ'έξιν αποβολές

 • διαπιστώνεται προεκλαμψία ή υπερηχολογικές διαταραχές στην εγκυμοσύνη

Αρκετές εξετάσεις θρομβοφιλίας καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Όταν χρειαστεί έλεγχος , το κόστος δεν ξεπερνά τα 200- 250€.

Τι είναι το μυελόγραμμα και η οστεομυελική βιοψία;

Πότε είναι απαραίτητες να γίνουν;

Με το μυελόγραμμα ή αναρρόφηση μυελού γίνεται λήψη υγρού μυελού από τα οστά της λεκάνης ή του στέρνου. Έπειτα αυτό αναλύεται στο μικροσκόπιο από τον Αιματολόγο.

Με την οστεομυελική βιοψία, γίνεται λήψη μικρού τεμαχίου οστού από το οστό της λεκάνης και εξετάζεται από τον παθολογοανατόμο.

Και οι δύο εξετάσεις διενεργούνται μετά από τοπική αναισθησία και παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του μυελού και των αιματολογικών παθήσεων.

Σχετίζεται ένας Αιματολόγος με ένα Μικροβιολόγο ;

Η ειδικότητα της αιματολογίας είναι κλάδος της παθολογίας και δεν είναι μικροβιολογία. Όμως, η εργασία του αιματολόγου υποστηρίζεται στενά από εργαστηριακές τεχνικές.

Ο Αιματολόγος  διενεργεί παρακεντήσεις μυελού των οστών και οστεομυελικές βιοψίες και εξετάζει  ο ίδιος το δείγμα του αίματος και του μυελού στο μικροσκόπιο.

Η μικροσκοπική ανάλυση των επιχρισμάτων κατευθύνει τη διερεύνηση της πάθησης και σε ορισμένες περιπτώσεις θέτει τη διάγνωση.

bottom of page